Der findes kun ganske få fotos af nybygninger fra perioden 1870-1913.

Mange af nybygningerne afleveret frem til 1913 kan ikke relateres til et bestemt nybygningsnummer, og der er tilsyneladende afleveret flere end de 140 nybygninger, som listen angiver. For at få skibene ind i den rigtige kronologiske rækkefølge, er de blevet tildelt et fiktivt nybygningsnummer markeret med F efter byggenummer.

Ved sammenlægningen af Frederikshavn Værft og Aalborg Værft i 1987, blev de to værfters byggenumre lagt sammen, så det første nybygningsnummer i Danyard-regi blev nr. 686.

Skibsregisteret vil løbende blive opdateret med fotos.